2310906620 6936926808 5ο χλμ Θεσσαλονίκης-Καλοχωρίου kapitsinisstavros@gmail.com